De klimaatadaptieve Tuinstraat

Tuinstraat is een ontwerp van een straat zoals deze past bij de groei van de stad Almere anno 2021. Een mix van woningen (36) en appartementen (16) waar jong en oud, alleen of in gezinsverband door elkaar heen leeft. Uiteraard in een groene omgeving. Hieronder is een schets opgenomen van een aantal klimaatadaptieve elementen zoals deze in Tuinstraat gerealiseerd kunnen worden.

Wil je meer weten over de woningen in Tuinstraat? Klik hier voor de ontwerpen.